Loading

Facebook Youtube

Životné prostredie III. – stav cintorínov v TrenčíneŽivotné prostredie III. – stav cintorínov v Trenčíne     Súčasťou mesta a mestskej zelene sú neoddeliteľne aj cintoríny. Sú to, resp.mali by to byť pietne miesta. V meste sa nachádzajú v každej mestskej časti a tiež v katastroch bývalých obcí, ktoré sa pričlenili k mestu. V počte cintorínov sme na deviatom mieste na Slovensku. Kapacita všetkých cintorínov sa postupne zmenšovala. Postupne sa menila aj stratégia ako ďalej. Najskôr sa uvažovalo o vybudovaní nového cintorína pri diaľnici. Vzhľadom na nevyhovujúci hydrogeologický posudok sa muselo od tohto zámeru upustiť. Ďalšia úvaha bola o vybudovaní cintorína v mieste záhradkárskej osádky na Juhu. Padol dokonca návrh o zrušení vojnového cintorína z 1. svetovej vojny na mestskom cintoríne na Juhu. Našťastie sa tento zámer neuskutočnil len vďaka zdravému rozumu tých ktorí voči tomuto návrhu z úcty k obetiam vojny protestovali. V civilizovaných európskych mestách sú vojnové cintoríny kultúrnymi pamiatkami. V našom meste ako by boli na ťarchu. V konečnom dôsledku bolo prijaté rozhodnutie o rozšírení mestského cintorína na Juhu zrušením časti záhradkárskej osádky Bočkove sady. Ktosi prijal rozhodnutie, že tu budú hrobové miesta pre občanov všetkých mestských častí. Pýtal sa týchto občanov niekto? Keď Vám niekto zomrie ste konfrontovaní so skutočnosťou, že staré kapacity nestačia a odrazu sa bojíte kam pochováte svojho príbuzného. Ste pod psychickým tlakom, že jedine na Mestský cintorín na Juhu. Nikto sa Vás nepýta či s tým súhlasíte a vlastne ani inú možnosť nemáte.

     Zabudlo sa na to, že každý cintorín, ktorý bol zriadený, niektoré už majú za sebou aj nejaké to stáročie, vznikol tak, že alebo pozemok niekto daroval, ako napr. v Záblatí Mária Terézia, alebo bohatí gazdovia, alebo cirkev, alebo veľa drobných vlastníkov, kde každý obetoval na tento cieľ kúsok poľa alebo lúky. Všetci to robili v dobrej viere pre seba a svojich potomkov v budúcich generáciách. Všetci dúfali, že budúce generácie budú v tomto úsilí pokračovať. Budúce generácie teraz zastupujú Mesto Trenčín. A to nie je vôbec naklonené rozširovaniu cintorínov vo všetkých mestských častiach. Napríklad v Kubrici máte smolu. Pre jej občanov sú hrobové miesta len na Mestskom cintoríne. V mestskej časti Kubra občania už od počiatku deväťdesiatych rokov bojovali o rozšírenie cintorína. Bol to beh na dlhé trate s vykupovaním pozemkov kde bolo veľa vlastníkov, čakanie na dedičské konania , nejasné majetkoprávne vzťahy, riešenie darovacej zmluvy časti pozemku. A po tomto maratóne keď už bol pozemok majetkoprávne vysporiadaný, odkúpený mestom, ohradený novým plotom, všetko toto sa ukončilo v lete roku 2010. A nielen ukončilo aj aj skončilo. Plot je zničený, zo strany lesa padali naň stromy, pozemok na ktorom bola tráva a stačilo urobiť malé terénne úpravy zarástol krovím, a následne náletovými drevinami. Investícia mesta v hodnote viac ako desaťtisíc eur je zničená. Darmo sa Kubrania tešili. Hoci majú teoreticky rozšírený cintorín svoje „hrobové miesto“ majú na cintoríne na Juhu.

     A posledná perlička v tomto nekonečnom príbehu: Výbor mestskej časti sever vo februári 2018 „žiada spustenie procesu povoľovania vo veci rozšírenia cintorína v Kubrej na základe projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie“ Po ôsmich rokoch od rozšírenia uvedeného cintorína. Cintoríny nie sú len miestom piety, zelene, oddychu, ale aj úcty k žijúcim občanom mesta a jeho jednotlivých častí. A tá sa v tomto meste akosi vytratila. Dokedy? Toto nie je vizitka moderného európskeho mesta.


NOVINKY

Úprava "malých konkurzov"

Úprava "malých konkurzov"

19.01.2021

dôležité

    Pandémia korona vírusu prináša  nielen zdravotné problémy občanom, pričom sprievodným javom sú aj ekonomické problémy podnikateľov. V roku 2020 problémy iba začali, ale ...

čítaj ďalej


Zamyslenie...

Zamyslenie...

09.11.2020

Riešime koronu a politiku okolo nej. Mame rozdieľnosť názorov a pomaly sa dostávame do situácie, že nám nevadí keď nás riadi jedna autorita. Vadí nám iný názor bez rozdielu, či reprezentuje väčšinu alebo menšinu. Sme už iba krôčik smerom k jednotnej moci. To tu už bolo, tí ...

čítaj ďalej


Ďakujeme za váš hlas!

Ďakujeme za váš hlas!

01.03.2020

Doma dobre

    Máme tu prvý marcový deň. Pre niekoho úplne obyčajný deň no pre mňa je trochu iný. Vstávala som s nádejou, že na Slovensku nastáva zmena, zmena k lepšiemu. No výsledky parlamentných volieb ma veľmi prekvapili.  Žiaľ, ...

čítaj ďalejpozrieť ďaľšie