Loading

Facebook Youtube

Otvorený list p. Martinovi SaidleroviOtvorený list p. Martinovi SaidleroviVážený pán Saidler,


     Nadviažem na stretnutie, ktoré ste zorganizovali s poslancami mesta Trenčín, kde ste nás informovali o svojich podnikateľských aktivitách, zoznámili ste nás so svojou rodinou a zámerom rekonštruovať budovu bývalej Slovenskej sporiteľne na sídlo svojej spoločnosti. Váš investičný zámer obsahoval aj časť týkajúcu sa Artkina Metra, ktoré plánujete zachovať na dobu 10 rokov.
     Pre nerušenú realizáciu svojho zámeru ste navrhli odkúpenie časti spoluvlastníckeho podielu k budove, ktorú doposiaľ vlastni Mesto Trenčín, ktorému podielu zodpovedá využívanie časti nehnuteľnosti pre potreby  Artkina Metro.
     Je vážnou chybou, že o nevyužití predkupného práva k väčšinovému spoluvlastníckemu podielu sa poslanci nemohli vyjadriť, pretože o tomto rozhodol pán primátor na základe odporúčania Finančnej a majetkovej komisie sám a podľa môjho názoru toto jeho konanie nie je po práve, čo však nie je Vašou chybou.
     Ako najvážnejší problém sa javí Trenčanom oživenie Mierového námestia spôsobom, ktorý zachová jeho charakter pamiatkovej zóny a umožní občanom, ktorí tam žijú ale aj podnikajú kvalitný priestor.
     Trenčín je krásne mesto s osobitnou atmosférou, chýbajú mu však priestory, aby sa stalo kultúrnym centrom kraja.  Konkrétne Trenčínu chýba divadlo, koncertná sála, hudobné nahrávacie štúdio, bábkové divadlo pre deti a priestory pre umelcov a mnoho iného, čo v krátkosti môžeme nazvať ART CENTROM. A kde by sa takáto koncepcia dala zrealizovať? Predsa aj v budove bývalej Sporiteľne. Ak by Mesto Trenčín využilo svoje zákonné predkupné právo, bolo by vlastníkom budovy v podiele 100%, nikým a ničím neobmedzované a takýto zámer aspoň čiastočne  mohlo realizovať, minimálne o ňom mohlo vyvolať diskusiu.

Na moju otázku, či ste do Trenčína prišli robiť charitu alebo biznis, ste odpovedali že biznis.

Rekonštrukciou budovy na sídlo firmy sa námestie neoživí. Na čo budú ľudia chodiť na námestie na večere alebo obedy, keď tam nebude žiadny iný dôvod? Po skončení pracovnej doby sa zavrú obchody aj firmy, večer sa však otvárajú divadlá, kiná....
     Pán Saidler, nechcem Vás nútiť k zmene Vášho zámeru na využitie budovy, ale ak by Vás táto predstava oslovila, rada by som o nej s Vami diskutovala. Ak nie, dovoľujem si Vás poprosiť, aby ste Vy mestu ponúkli na odpredaj podiel, ktorý ste získali za tých istých podmienok, za ktorých ste ho nadobudli Vy  aby poslanci mohli rozhodnúť, ako by sa naložilo s nehnuteľnosťou, ak by ju vlastnilo Mesto Trenčín v celosti.

     Pán Saidler, veď v Trenčíne  zrejme Vaša spoločnosť Saidler & Co.Property AG so sídlom Baarerstrasse 135 Zug 6300 Švajčiarska konfederácia je vlastníkom obchodných spoločností a tieto sú vlastníkom  mnohých nehnuteľností. Vlastníte spoločnosti Saidler and Co. Management s.r.o. so sídlom Mierové námestie 4 Trenčín, Mierové námestie č. 4 s.r.o. so sídlom Mierové námestie 4 Trenčín, Matúšova 8/10 s.r.o. so sídlom Mierové námestie 4 Trenčín, Matúšova 17 s.r.o. so sídlom Mierové nám.4 Trenčín, Matúšova 16 s.r.o. Mierové nám. 4 Trenčín, Farská 8 s.r.o. Mierové nám. 4 Trenčín, Farská 6 s.r.o. Mierové nám. 4 Trenčín, Farská 5 s.r.o. Mierové nám.4 Trenčín. Teda spolu je to 8 spoločností na čele ktorých stojí konateľ Ing. Michal Huszlicska 550 Soblahov, 913 38. Väčšina z týchto spoločností je vlastníkom aspoň jednej nehnuteľnosti z čoho zrejme vyplývajú aj názvy obchodného mena a čo je  uvedené v zápisoch v katastri nehnuteľností. Je to absolútne legitímne, veď ide o biznis, konkrétne spoločnosti majú zapísaný ako predmet činnosti  kúpu tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti(veľkoobchod), prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb a prenájom hnuteľných vecí s výnimkou spoločnosti  Saidler & Co.Management s.r.o.

     Ak by vedenie mesta a poslanci Váš  prípadný návrh na nadobudnutie Vášho spoluvlastníckeho podielu odmietli,  ponúkam Vám odkúpenie Vášho spoluvlastníckeho podielu ja  za cenu o 100.000,- € vyššiu, než za akú ste ho nadobudli  Vy, teda za cenu 1,3 mil.€.  Pre mňa bude cťou v spolupráci s Mestom Trenčín a jeho občanmi takéto ART CENTRUM zriadiť, aby sme našim potomkom niečo hodnotné zanechali. Skrátka je čas zmeniť sa na business angel investor.

     S úctou

 

Danica   B i r o š o v á


NOVINKY

Úprava "malých konkurzov"

Úprava "malých konkurzov"

19.01.2021

dôležité

    Pandémia korona vírusu prináša  nielen zdravotné problémy občanom, pričom sprievodným javom sú aj ekonomické problémy podnikateľov. V roku 2020 problémy iba začali, ale ...

čítaj ďalej


Zamyslenie...

Zamyslenie...

09.11.2020

Riešime koronu a politiku okolo nej. Mame rozdieľnosť názorov a pomaly sa dostávame do situácie, že nám nevadí keď nás riadi jedna autorita. Vadí nám iný názor bez rozdielu, či reprezentuje väčšinu alebo menšinu. Sme už iba krôčik smerom k jednotnej moci. To tu už bolo, tí ...

čítaj ďalej


Ďakujeme za váš hlas!

Ďakujeme za váš hlas!

01.03.2020

Doma dobre

    Máme tu prvý marcový deň. Pre niekoho úplne obyčajný deň no pre mňa je trochu iný. Vstávala som s nádejou, že na Slovensku nastáva zmena, zmena k lepšiemu. No výsledky parlamentných volieb ma veľmi prekvapili.  Žiaľ, ...

čítaj ďalejpozrieť ďaľšie