Loading

Facebook Youtube

Moderný TrenčínModerný TrenčínDOPRAVA

Jedným z hlavných programov by malo byť stanovenie komplexného riešenia dopravnej infraštruktúry vrátane parkovísk. Takáto koncepcia by mala vzniknúť za väčšinového konsenzu mestského zastupiteľstva tak, aby bola použitá aj pre nasledujúce volebné obdobia. K rozvoju dopravy patrí neodmysliteľne mestská hromadná doprava, a jej zatraktívnenie do takej miery, aby bola využívaná čím viac obyvateľstvom mesta a aby došlo postupne k uvoľňovaniu cestnej premávky.

DOMOVY SOCIÁLNYCH SLUŽIEB

Mesto nemôže zabúdať na tých, ktorí sa v minulosti zaslúžili o rozvoj mesta, a to akýmkoľvek spôsobom. Mesto sa musí za ich predchádzajúce služby odvďačiť dostatočnou odbornou starostlivosťou, ale najmä ľudským a láskavým prístupom. Spoluprácou s vedením sociálnych služieb mesta Trenčín začleniť dôchodcov do aktívneho života mesta so sociálnymi kontaktami a vytvorením podmienok pre dôstojnú starobu.

PODPORA ŠKOLSTVA

Škola je základným prvkom pri výchove občanov nášho mesta. Akých ľudí si vychováme, takí budú v budúcnosti v našom meste žiťa pracovať. Spojenie škola a rodina je základným úspechom pri rast budúcich osobností. Mesto musí neustále podporovať a modernizovať materiálno-technické vybavenie škôl. Netreba však zabúdať na výchovu lokálpatriotizmu žiakov tak, aby po ukončení všeobecno – vzdelávacieho procesu natrvalo neopustili naše mesto, ale aby po nadobudnutí skúseností sa radi vracali do svojeho rodného Trenčína.

VÝSTAVBA SOCIÁLNYCH BYTOV

S pojmom obyvateľ mesta sa nerozlučne viaže miesto pobytu. Pre mladých ľudí a mladé rodiny je kúpa bytu do osobného vlastníctva takmer nereálnym riešením. Mesto musí prostredníctvom z fondov Európskej únie, prípadne aj z vlastných finančných prostriedkov alokovať dostatočné množstvo peňazí na výstavbu štartovacích nájomných bytov. Trenčín v uvedenej problematike takpovediac zaspal a množstvom výstavby nájomných bytov ho predbehli ďaleko menšie okresné mestá.

PODPORA ŠPORTU

Šport a jeho osobnosti prezentujú mesto navonok. V meste sa nachádza veľké množstvo športových klubov s najrozličnejším zameraním. Aktívny prístup mládeže k športu najmä pri dospievaní zamedzuje budovanie závislostí na alkohole, iných návykových látkach, od hier, počítačov a iných druhov závislostí. Mesto by malo taktiež koncepčne stanoviť percentuálny podiel z rozpočtu na podporu a rozvoj športu, ako aj prípadný kľúč, ktorým by finančné prostriedky boli prerozdeľované spravodlivo medzi jednostlivé kluby. Mesto by malo obnoviť tradíciu klziska pri vodníkovi v Trenčíne, kde Vaše deti urobili svoje prvé kroky na ľadovej ploche.

PODPORA KULTÚRY

Trenčín ako jediné krajské mesto nemá stálu divadelnú scénu. Mesto nedostatočne vytvára podmienky na dlhodobejšie hosťovanie známych divadelných súborov. Kultúra nie je len o letných festivaloch a hradných slávnostiach, kultúra by mala v meste žiť po celý rok.

ROZVOJ PODNIKANIA

Tradičné fabriky ako Merina, Ozeta či TOS Trenčín zanikli bez nástupcov. Namiesto výroby v halách sa vyskytujú maximálne skladové priestory, ktoré ani zďaleka nenahradili pôvodný počet pracovných miest. Nový priemyselný park vybudovaný v zámostí nesplnil očakávania. Mesto musí nájsť nástroje pre zatraktívnenie podnikateľského prostredia v Trenčíne a aktívne vyhľadávať nových investorov.

NOVINKY

Úprava "malých konkurzov"

Úprava "malých konkurzov"

19.01.2021

dôležité

    Pandémia korona vírusu prináša  nielen zdravotné problémy občanom, pričom sprievodným javom sú aj ekonomické problémy podnikateľov. V roku 2020 problémy iba začali, ale ...

čítaj ďalej


Zamyslenie...

Zamyslenie...

09.11.2020

Riešime koronu a politiku okolo nej. Mame rozdieľnosť názorov a pomaly sa dostávame do situácie, že nám nevadí keď nás riadi jedna autorita. Vadí nám iný názor bez rozdielu, či reprezentuje väčšinu alebo menšinu. Sme už iba krôčik smerom k jednotnej moci. To tu už bolo, tí ...

čítaj ďalej


Ďakujeme za váš hlas!

Ďakujeme za váš hlas!

01.03.2020

Doma dobre

    Máme tu prvý marcový deň. Pre niekoho úplne obyčajný deň no pre mňa je trochu iný. Vstávala som s nádejou, že na Slovensku nastáva zmena, zmena k lepšiemu. No výsledky parlamentných volieb ma veľmi prekvapili.  Žiaľ, ...

čítaj ďalejpozrieť ďaľšie