Loading

Facebook Youtube

KultúraKultúraKultúra zušľachťuje dušu, umenie zušľachťuje človeka. V Trenčíne umenie stagnuje. Áno, v našom meste sú rôzne kultúrne podujatia, koncerty. Ľudia majú radi aj takéto formy, ale tie sú dosť finančne náročné a vzhľadom na svoj príležitostný charakter to nemôžeme považovať za stabilné zázemie kultúry a už vôbec nie domácej. Stačí sa pozrieť do okolitých krajín: základnými piliermi kultúry v každom meste sú

1. Divadlo ako miesto živej kultúry a spoločenského života, ktoré bude zastrešovať aj koncerty 

2. Art kino ako reprezentant audiovizuálneho umenia 

3. Knižnica  ako uchovávateľ literárneho dedičstva i súčasnosti (patrí TSK, čiže Mesto Trenčín tuná ušetrí a môže to využiť inde) 

4. Folklórne súbory ako nositelia tradícií. Tieto základné piliere znamenajú zároveň podporu profesionálnej kultúry, kultúry mladých, a predovšetkým domácich umelcov.

Krajské mesto si môže dovoliť aj podporu okrajovejších žánrov ako kultúru záujmových združení, kde patria rôzne kapely, tanečné zoskupenia (detské aj dospelé), alternatívna kultúra, rôzne promenádne koncerty a ďalšie.

 

Našim primárnym cieľom v oblasti kultúry je vybudovanie stálej divadelnej scény. Divadlo, ktoré tu máme, je síce s profesionálnymi hercami, ale musia pracovať aj ako učitelia, berú dabingy, cestujú za angažmánom po celom Slovensku a pod. Som rada, že sa mi podarilo spolu s p. Zuzkou Mišákovou zachrániť aspoň to, čo tu máme. Divadlo sa rozvíja, účinkujú v ňom skvelí herci. Preto budeme spoločne hľadať riešenia financovania plne profesionálneho mestského divadla, hľadať ďalších sponzorov, bez ktorých sa divadlo nezaobíde rovnako, ako sa nezaobíde bez vhodných priestorov. Samozrejme, že ideálne by bolo, keby sa podarilo zrealizovať projekt Okruhového domu armády, ktorý by dostal Trenčiansky samosprávny kraj a prostredníctvom eurofondov by sa prepracoval a zrekonštruoval. A v ňom by mohla byť zriadená stála divadelná scéna. Žiaľ, nestalo sa tak a preto sa musia nájsť nové priestory. Vhodným miestom by mohlo byť zrekonštruované kino Hviezda. A rekonštrukcia sa dá spraviť aj za menšie finančné prostriedky ako sú milióny eur. Trenčín a Trenčania potrebujú stálu divadelnú scénu, veď sme jediným krajským mesto, ktoré ju nemá. Potrebujú krásnu budovu, do ktorej budú radi chodiť na pravidelné divadelné prestavenia, bábkové divadlá, výchovné koncerty, čiže divadlo pre všetkých, dospelých, teenagerov a detí.

 

Osobitnou kapitolou sú kultúrne a ľudové tradície, na ktoré je naše mesto nesmierne bohaté. Nádherné kroje, zvyky, ktoré nám zanechali naši predkovia, sa mnohí snažia zachovať. Len vďaka ich vytrvalosti sa zachováva folklór, ľudové piesne, nacvičujú ľudové tance vo folklórnych súboroch. Zvyčajne bez peňazí, s malým pochopením okolia a samozrejme, bez nároku na odmenu. Za pár drobných, ktoré dostanú od mesta dokážu nemožné. Naše súbory sa málokedy môžu zúčastniť folklórnych vystúpení mimo mesta, často nemajú ani na cestovné. A práve tento stav treba zmeniť, dať im priestor, podporiť ich činnosť. Naše folklórne tradície nám závidia na celom svete, len doma v našom meste sú na okraji záujmu.

 

V Trenčíne kultúru nájdeme, ale my ju chceme robiť inak. S jasne zadefinovanou koncepciou. Pri koncepčnej práci sa za tie peniaze, ktoré sú vyčlenené na kultúru teraz, dá urobiť oveľa viac a efektívnejšie! Potrebujeme profesionálnu kultúru viac smerovanú na výchovu mladej generácie a teenagerov a viac podporovať domácich umelcov. Chceme podporiť všetky druhy kultúry, vrátane okrajových žánrov!

 

Kultúra podstatne ovplyvňuje kvalitu života v meste. A my chceme, aby sa Trenčín stal dobrým domovom pre všetkých.

 

DOMA DOBRE – V TRENČÍNE DOBRE.

 

JUDr. Danica Birošová

kandidátka na primátorku mesta Trenčín


NOVINKY

Úprava "malých konkurzov"

Úprava "malých konkurzov"

19.01.2021

dôležité

    Pandémia korona vírusu prináša  nielen zdravotné problémy občanom, pričom sprievodným javom sú aj ekonomické problémy podnikateľov. V roku 2020 problémy iba začali, ale ...

čítaj ďalej


Zamyslenie...

Zamyslenie...

09.11.2020

Riešime koronu a politiku okolo nej. Mame rozdieľnosť názorov a pomaly sa dostávame do situácie, že nám nevadí keď nás riadi jedna autorita. Vadí nám iný názor bez rozdielu, či reprezentuje väčšinu alebo menšinu. Sme už iba krôčik smerom k jednotnej moci. To tu už bolo, tí ...

čítaj ďalej


Ďakujeme za váš hlas!

Ďakujeme za váš hlas!

01.03.2020

Doma dobre

    Máme tu prvý marcový deň. Pre niekoho úplne obyčajný deň no pre mňa je trochu iný. Vstávala som s nádejou, že na Slovensku nastáva zmena, zmena k lepšiemu. No výsledky parlamentných volieb ma veľmi prekvapili.  Žiaľ, ...

čítaj ďalejpozrieť ďaľšie