Loading

Facebook Youtube

Je hlas poslanca zrkadlom vôle občanov ? Je hlas poslanca zrkadlom vôle občanov ?   Už prešlo niekoľko týždňov, čo v Trenčíne bolo prijaté Všeobecné záväzné nariadenie, ktorým sa zmenila politika parkovania. Obyvatelia Trenčína sú stále pobúrení týmito zmenami a niet sa čomu čudovať, označujú  prijatie Všeobecného záväzného nariadenia za vyberanie „výpalného“ od vlastných občanov, od vlastných voličov.

   V demokratickej spoločnosti si obyvatelia volia svojich zástupcov, ktorým dajú politickú moc, aby hájili ich záujmy a aby ich zastupovali. Každý poslanec v mestskom zastupiteľstve je nositeľom tejto moci, danej mu občanmi.

 

A čo sa stalo?

   

    24. apríla 2016 sa stretol primátor mesta Trenčín Mgr. Richard Rybníček s občanmi, kde im predstavil návrh novej parkovacej politiky. Celá táto diskusia sa niesla v dusnej atmosfére, kde občania rôznymi spôsobmi vyjadrili svoj nesúhlas s týmito zmenami. Takmer ihneď sa rozbehla petícia proti tomuto VZN. Petíciu podporilo takmer osemtisíc ľudí, viedli sa búrlivé diskusie na internete, sociálnych sieťach, ktoré určite videli aj mnohí predstavitelia mesta. No nepomohlo.

   Za „Návrh na schválenie Všeobecne záväzného nariadenia č. 10/2016 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzených úsekoch miestnych komunikácií na území mesta Trenčín, na prijatie uznesenia o spôsobe použitia finančných prostriedkov získaných z výberu parkovného, na schválenie rozšírenia predmetu podnikania Trenčianskej parkovacej spoločnosti, a.s. - ako celok so schválenými pozmeňujúcimi návrhmi“ hlasovalo až 14 poslancov, menovite: Miloslav Baco, Bc. Eduard Filo, Mgr. Ján Forgáč, Dominik Gabriel, Ľubomír Horný, Peter Hošták, JUDr. Ján Kanaba, Mgr. Martin Petrík, Lukáš Ronec, JUDr. Martin Smolka, Eva Struhárová, Bc. Tomáš Vaňo, Mgr. Ján Vojtek a Patrik Žák. Proti tomuto návrhu sa postavilo len 8 poslancov a to: Mgr. Juraj Bakoš, JUDr. Danica Birošová, Kamil Bystrický, Ing. Ladislav Matejka, Mgr. Richard Medal, Ing. Miloš Mičega, Ing. Vladimír Poruban a Ing. Richard Ščepko.

 

Napriek veľkej nevôli občanov si spomenutí poslanci schválili svoje a nepozerali sa na záujem občanov. Hlas štrnástich poslancov v tomto prípade neodzrkadlil  vôľu občanov.

 

Zamyslime sa spoločne , koho a čo sme volili.

 

Danica Birošová


NOVINKY

Úprava "malých konkurzov"

Úprava "malých konkurzov"

19.01.2021

dôležité

    Pandémia korona vírusu prináša  nielen zdravotné problémy občanom, pričom sprievodným javom sú aj ekonomické problémy podnikateľov. V roku 2020 problémy iba začali, ale ...

čítaj ďalej


Zamyslenie...

Zamyslenie...

09.11.2020

Riešime koronu a politiku okolo nej. Mame rozdieľnosť názorov a pomaly sa dostávame do situácie, že nám nevadí keď nás riadi jedna autorita. Vadí nám iný názor bez rozdielu, či reprezentuje väčšinu alebo menšinu. Sme už iba krôčik smerom k jednotnej moci. To tu už bolo, tí ...

čítaj ďalej


Ďakujeme za váš hlas!

Ďakujeme za váš hlas!

01.03.2020

Doma dobre

    Máme tu prvý marcový deň. Pre niekoho úplne obyčajný deň no pre mňa je trochu iný. Vstávala som s nádejou, že na Slovensku nastáva zmena, zmena k lepšiemu. No výsledky parlamentných volieb ma veľmi prekvapili.  Žiaľ, ...

čítaj ďalejpozrieť ďaľšie