O mne

Vzdelanie

vysokoškolské
Univerzita Komenského v Bratislave, rok ukončenia 1984
Vykonanie štátnej rigoróznej skúšky v študijnom odbore právo v roku 1986
 

Hlavná pracovná náplň

  • Generálna prax so zameraním na právo predovšetkým obchodné a konkurzné
  • Riadenie advokátskej kancelárie
  • Riadenie procesu vnútornej a vonkajšej reštrukturalizácie podnikateľských subjektov
  • Riadenie podnikov v konkurze
  • Organizovanie dražieb
  • Vykonávanie samostatnej podnikateľskej činnosti
  • Práca v oblasti mediácie

 

 

JUDr. Danica Birošová


Narodila som sa 5.3.1957 v Trenčianskych Tepliciach. Krátko potom, ako mojim rodičom pridelili služobný byt, mesto Trenčín sa mi s malou prestávkou stalo miestom môjho detstva, dospievania, založenia si vlastnej rodiny a profesionálneho pôsobenia.

Gymnaziálne štúdiá som ukončila v roku 1976. Ako mladá matka som nastúpila na externé štúdium Právnickej fakulty Univerzity Komeského v Bratislave, ktoré som úspešne absolvovala v roku 1987. Napriek skutočnosti, že moji rodičia sa neskôr odsťahovali do Bratislavy, spoločne s manželom sme zotrvali ako mladá rodina s dvoma deťmi v Trenčíne. Trenčín mi už vtedy pripadal ako mesto, ktoré má potenciál naplniť očakávania kvalitného života pre svojich občanov. Mesto ktoré sa pýšilo prívlastkom mesta módy, perly Považia, hokejovej bašty, z čoho mnohé je dnes už len históriou.

Do roku 1990 som pracovala ako podnikový právnik v spoločnosti Slovakotex, a.s., neskôr na Trenčianskom výstavisku do roku 1992 na pozícii asistenta a zástupcu riaditeľa. Následne som začala podnikať ako komerčný právnik, neskôr advokát a správca konkurznej podstaty.

Ako správca som pôsobila v množstve spoločností, ktoré sa ocitli v platobnej neschopnosti. Počas tohto obdobia som sa naučila s minimálnym množstvom finančných zdrojov udržať podniky v prevádzke, a to napriek aj nepríjemným rozhodnutiam, ktoré som bola nútená vykonať, ako je prepúšťanie dlhoročných zamestnancov. Vstúpiť do podniku takpovediac bez peňazí, napätými dodávateľsko – odberateľskými vzťahmi, zákulisnými intrigami, je naozaj chôdzou po žeravých uhlíkoch. Tieto roky mi boli vysokou školou manažmentu a diplomacie.

Mojou vytrvalosťou a bojovnosťou sa mi podarilo vybudovať úspešnú advokátsku kanceláriu v regióne. V roku 2010 som sa stala spoluzakladateľom Klubu právnikov mesta Trenčín, ktorý má v svojej pôsobnosti aj poskytovanie bezplatnej právnej pomoci v čom som našla osobný pocit, že určitým spôsobom vraciam môj dlh voči spoločnosti. Klub sa venuje vrámci svojej činnosti aj ochrane práv najslabších a najzraniteľnejších skupín obyvateľstva, ktoré sú na posednom mieste komunálnych záujmov.

Ako občan s odstupom času vnímam mesto s rozpakmi. Nešťastné riešenia urbanistických počinov a zbúranie historických častí mesta, nedostatočne alebo vôbec neriešený rozvoj ciest v pomere k nárastu automobilizmu, všade sa vyskytujúce výtlky, autoritársky pôsobiace vedenie mesta voči občanom, je toho skutočne mnoho. Jednotlivé výmeny primátorov v rámci demokratických volieb nepriniesli žiadnu zmenu.

Dôvodov prečo som sa rozhodla kandidovať je viacero, niektoré z nich ste našli v týchto riadkoch. V istých veciach môžeme mať odlišný názor, ale zmenu môžeme docieliť iba vtedy, ak spoločne prejavíme svoj postoj, že súčasné postupy vedenia mesta prekonali svoju dobu. Spoločne môžeme docieliť ambíciu mesta, byť životaschopným a pulzujúcim organizmom čo je v rukách nás, zodpovedných občanov.