O mne

Vzdelanie

vysokoškolské
Univerzita Komenského v Bratislave, rok ukončenia 1984
Vykonanie štátnej rigoróznej skúšky v študijnom odbore právo v roku 1986
 

Hlavná pracovná náplň

  • Generálna prax so zameraním na právo predovšetkým obchodné a konkurzné
  • Riadenie advokátskej kancelárie
  • Riadenie procesu vnútornej a vonkajšej reštrukturalizácie podnikateľských subjektov
  • Riadenie podnikov v konkurze
  • Organizovanie dražieb
  • Vykonávanie samostatnej podnikateľskej činnosti
  • Práca v oblasti mediácie

 

 

JUDr. Danica Birošová


Narodila som sa 5.3.1957 v Trenčianskych Tepliciach. Krátko potom, ako mojim rodičom pridelili služobný byt, mesto Trenčín sa mi s malou prestávkou stalo miestom môjho detstva, dospievania, založenia si vlastnej rodiny a profesionálneho pôsobenia.

Gymnaziálne štúdiá som ukončila v roku 1976. Ako mladá matka som nastúpila na externé štúdium Právnickej fakulty Univerzity Komeského v Bratislave, ktoré som úspešne absolvovala v roku 1987. Napriek skutočnosti, že moji rodičia sa neskôr odsťahovali do Bratislavy, spoločne s manželom sme zotrvali ako mladá rodina s dvoma deťmi v Trenčíne. Trenčín mi už vtedy pripadal ako mesto, ktoré má potenciál naplniť očakávania kvalitného života pre svojich občanov. Mesto ktoré sa pýšilo prívlastkom mesta módy, perly Považia, hokejovej bašty, z čoho mnohé je dnes už len históriou.

Do roku 1990 som pracovala ako podnikový právnik v spoločnosti Slovakotex, a.s., neskôr na Trenčianskom výstavisku do roku 1992 na pozícii asistenta a zástupcu riaditeľa. Následne som začala podnikať ako komerčný právnik, neskôr advokát a správca konkurznej podstaty.

Ako správca som pôsobila v množstve spoločností, ktoré sa ocitli v platobnej neschopnosti. Počas tohto obdobia som sa naučila s minimálnym množstvom finančných zdrojov udržať podniky v prevádzke, a to napriek aj nepríjemným rozhodnutiam, ktoré som bola nútená vykonať, ako je prepúšťanie dlhoročných zamestnancov. Vstúpiť do podniku takpovediac bez peňazí, napätými dodávateľsko – odberateľskými vzťahmi, zákulisnými intrigami, je naozaj chôdzou po žeravých uhlíkoch. Tieto roky mi boli vysokou školou manažmentu a diplomacie.

Mojou vytrvalosťou a bojovnosťou sa mi podarilo vybudovať úspešnú advokátsku kanceláriu v regióne. V roku 2010 som sa stala spoluzakladateľom Klubu právnikov mesta Trenčín, ktorý má v svojej pôsobnosti aj poskytovanie bezplatnej právnej pomoci v čom som našla osobný pocit, že určitým spôsobom vraciam môj dlh voči spoločnosti. Klub sa venuje vrámci svojej činnosti aj ochrane práv najslabších a najzraniteľnejších skupín obyvateľstva, ktoré sú na posednom mieste komunálnych záujmov.

 

V komunálnych voľbách v roku 2014 som bola zvolená za poslankyňu mesta Trenčín. Túto funkciu som vykonávala jedno volebné obdobie. V roku 2018 som vstúpila do politckej strany DOMA DOBRE, kde som členkou predsedníctva a krajskou koordinátrokou strany.