Trafená hus zagágala

Každý, kto by stál na mojom mieste, by bol zlodejom!

 

   O čom diskutujú občania v meste Trenčín v týchto dňoch? No predsa o parkovacej politike, ktorá im bola predstavená v športovej hale a o ktorej prebiehajú diskusie na facebooku, v kaviarňach a aj iba tak, na ulici. Občania sa búria, nie proti tomu, aby bola otázka parkovania upravená ale proti spôsobu, ako sa tento problém rieši. Najprv sa zaplatia štúdie, potom program, informácie sa k občanom nedostanú, ba nedostanú sa k nim včas ani niektorí poslanci. Proces prebieha za zatvorenými dverami a potom slávnostné predstavenie. A kto nesúhlasí, je obvinený z vytĺkania politického kapitálu, nevedomosti, hlúposti a neviem čoho ešte. Občania sa búria predovšetkým preto, že z vybratých peňazí za parkovanie Trenčianskou parkovacou spoločnosťou, a.s. sa za 5 rokov nespravilo nič, nevybudovalo sa žiadne nové parkovisko, neboli opravené staré parkoviská, nepribudli nové parkovacie miesta ale za to boli štedro odmeňovaní členovia orgánov spoločnosti, hradené služby, materiál, len akosi nezostalo na to, čo občania od takejto spoločnosti zriadenej mestom oprávnene očakávali. Preto návrh označujú za ďalšie vytĺkanie peňazí z ich vreciek bez akejkoľvek protihodnoty.

     Čo v takejto situácií robiť? No predsa obrátiť sa na poslancov, ktorých ste volili a jasne im povedať, ako majú hlasovať, pretože poslanci musia zastupovať Vás a Vaše záujmy a predovšetkým pripraviť nové riešenie parkovania na území Mesta Trenčín.

 

Lebo Trenčín ste Vy a my sme Vaši poslanci!

 

Som Váš poslanec