Terminál

Zlyhanie projektu Terminál je spôsobený zlým výberom investora. Problém výberu investorov v Trenčíne je vo všeobecnosti v tom, že investora vyberá niekto, nazveme ho Kúzelník, ako zajaca z klobúka a presviedča divákov, že ten, ktorého on vybral, je ten najlepší. Na záver sú prekvapení výsledkom tak Kúzelník ako aj diváci. A zajačik hop-hop...

Hádať a obviňovať sa navzájom je zbytočné. Treba si uvedomiť akú úlohu v procese výberu investora zohralo vedenie mesta a poslanci. Poslanci žiadnu. Zodpovednosť za neúspech projektu Terminál nesie investor a tí, ktorí ho vybrali.