Stretnutie s profesorom Ivanom Englerom

Dňa 13.10.2014 sa konalo vo Verejnej knižnici mesta Trenčín na Hasičskej ulici veľmi milé stretnutie s a. Prof. Dr. med. univ. Ivanom Englerom, PhD. Pre tých, ktorí ho nepoznajú by som len v krátkosti chcela priblížiť jeho život a prácu.
Ivan Engler sa narodil 13.6.1931 v Trenčíne na Slovensku. Študoval na gymnáziu v Prešove a následne pokračoval štúdiom na Lekárskej fakulte Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach. Jeho odborom bola chirurgia (všeobecná, detská, úrazová), mikrobiológia a traumatológia. Pôsobil v Bratislave, Brne, Viedni. V roku 1965 emigroval do Rakúska. Neskôr pôsobil vo Švajčiarsku, na Cypre v rámci rakúskeho kontingentu jednotiek spojených národov. V tomto období mu bola udelená kolektívna Nobelova cena za mier. Venoval sa prírodným liečebným metódam. Predviedol prvú ionizáciu medicínskeho kyslíka na svete a terapiu v tomto smere. Publikoval vyše 80 vedeckých prác a 6 monografií. V súčasnosti žije v Salzburgu. Venuje sa cestovaniu, fotografovaniu a písaniu kníh. Napísal šesť autobiografických románov, napr. Zlatá klietka, Tara - Pieseň vtáka ohniváka, Doktor, ten Slovák, Nemocnica pri moste láska, Rozhovory so psom a iné. Tento rok mu vyšla veľmi zaujímavá kniha „Nekonečné hľadanie“, kde píše o sebe, svojich cestovateľských aktivitách, zážitkoch, opisuje vzťah k prírode a poukazuje na krásu a harmóniu tela i duše.

Pri príležitosti jeho návštevy mu bolo odovzdané ocenenie za jeho celoživotný prínos za mier na základe ktorého sa stal čestným členom European Network of Placed of Peace.
Galéria