Poďakovanie

Milí Trenčania, moje poďakovanie patrí najskôr všetkým,ktorí prišli voliť.Dali tým najavo, že im nie je ľahostajné, akým smerom sa bude naše mesto uberať ďalej. Osobitne ďakujem tým, ktorí mi verili a dali svoj hlas. Aj keď som nebola zvolená za primátorku mesta, ako poslankyňa Mesta Trenčín budem svojou prácou napľňať to, čo som vo svojom volebnom programe sľúbila občanom. Je čas na zmenu, ku ktorej chcem svojou činnosťou prispieť. Vaša dôvera ma zaväzuje a dúfam, že presvedčím aj tých, ktorí o mne vo voľbách pochybovali. Spoločnými silami dosiahneme viac. Ešte raz Vám všetkým ďakujem.
Galéria