List od občana

Dnes som dostala od jedného nášho občana list, ktorým sa chcem podeliť.

"Vážená pani JUDr. Birošová Danica

Som hrdý ako rodák a občan Trenčíne, že zastupiteľstvo zrušilo čestné

občianstvo J. V. Stalinovi. Vyjadrenia p. poslankyne JUDr. Birošovej

k tomuto sú rozumné a racionálne.

Doporučujem, aby teraz predložila p. JUDr. Birošová návhr, aby

zastupiteľstvo schválilo čeastný názov mesta:

Trenčín - Mesto bez ladu a skladu, týmto by si občania zároveň uctili 

aj významnú hudobnú skupinu pri ktorej zrode bol náš terajší

primátor p. Mgr. Richard Rybníček."

Galéria