Dlhý čas čakania

Už sme si mysleli, že časy kedy si mnohí z nás ešte pamätajú ako sme stávali v dlhých radoch na nedostatkový tovar sú nenávratne preč. Tovaru je dostatok, ponuka prevyšuje dopyt. Ale je tu iný druh „nedostatkového tovaru“ časenky na vyšetrenie k špecialistovi. Stačí sa ráno prísť pozrieť pred Trenčiansku polikliniku. Prví čakatelia na časenky sa začínajú zhromažďovať už ráno o štvrtej, kedy my ostatní ešte sladko spíme. Stoja na chodníku a rad sa postupne predlžuje. Bez ohľadu na to, či ste akútny pacient s bolesťami, alebo s inými problémami, musíte stáť na chodníku, či prší, sneží, bez možnosti sa aspoň na chvíľu posadiť. Takto si počkáte až do doby kedy sa otvorí budova polikliniky (myslím že je to 06.30) a keď máte poradové číslo menej ako dvadsať máte nádej, že sa Vám ujde aj časenka. Dlhý čas čakania prinesie svoje ovocie – dostanete sa k špecialistovi. To akú bude mať náladu, ako Vás vyšetrí poradové číslo časenky nezaručí...

Problémy zdravotníctva sa stále prehlbujú, špecialistov je málo, pacientov veľa a nie sú chorí len oni, ale aj celý systém. Pýtame sa dokedy ? To ako funguje naše  zdravotníctvo to majú  majú v rukách politici.

Samosprávne kraje zriaďujú a schvaľujú  zdravotné obvody lekárov, špecialistov. Chceme aby lekárska starostlivosť bola dostupná pre všetkých občanov nášho kraja a nebola nedostatkovým tovarom na ktorú musíme v nedôstojných podmienkach čakať, a často si svoj pokus o získanie časenky,  musíme viackrát zopakovať. Pýtame sa dokedy?

VIDEO