Ďakovný list

Som nesmierne rada že som mohla pomôcť CVČ a prispela im finančnú hodnotu na zakúpenie PC zostáv. 

(Ďakovný list nájdete v galérií tohto článku)

 

Danica Birošová

Galéria